ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

10,97

Κωδικός Προϊόντος

ΕΝ 301

Κατηγορίες

Κλασική λογοτεχνία

ISBN

9605360225

Σελίδες

Κωδικός προϊόντος: ΕΝ 301 Κατηγορία:

Εν έτει σωτηρίω 1199 , ουδείς καθ’ όλον το Αιγαίον πέλαγος είχεν ωραιοτέραν σύζυγον της του Ιωάννου Μούχρα, πλουσίου ευπατρίδου, κατοικούντος εν Νάξω. Αλλά τούτο δεν εκώλυεν αυτόν του να εκτελή παραβόλους εκδρομάς κατά των Γενουαίων πειρατών, των ενοχλούντων αδιαλείπτως τους Βενετούς επιδρομείς και τους φιλήσυχους νησιώτας.
Ο Ιωάννης Μούχρας κατώκει κατά την άκραν του Νεοχωρίου επί τίνος λόφου παρά την θάλασσαν. Η οικία του, μεγάλη και ευπρεπής, ήτο ωχυρωμένη με τρεις πύργους και υψηλόν τείχος. Ενομίζετο δε ως άσυλον εν τω τόπω. Ο Ιωάννης Μούχρας είχε λάβει εκ προγόνων προνόμια παρά των Βενετών, άτινα εφύλαττε και διεξεδίκει επιμόνως. Αυτοί οι Γενουαίοι πειραταί εσέβοντο παραδόξως την οικίαν του. Αλλ’ εκείνος μη ευρίσκων αυτούς εν τη οικία των, ίνα τους σεβασθή, εξεστράτευε κατ’ αυτών επί κεφαλής των τολμηρότατων εκ των νησιωτών.
Άλλως τε δε, ήτο φιλόξενος και ευπροσήγορος προς πάντας. Η σύζυγός του, ωραία και αθώα, ως περιστερά, ήτο το σέμνωμα της οικίας…

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις.

Αξιολόγησε το βιβλίο “ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *