Βιογραφία

Χερσκοβίτσι Αρμάντ

Ο Αρμάντ Χερκοβίτσι, συνδιάζοντας την ιστορία με τα μαθηματικά γράφει έξοχα την ιστορία του κόσμου τούτου. Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου Κωδικός Τετρακτύς, ενός βιβλίου για τον Πυθαγόρα και τους Πυθαγόρειους.