Βιογραφία

Χέρσελ Σανκς & Μπεν Γουίδερινγκτον

Ο Χέρσελ Σανκς είναι ιδρυτής και εκδότης του BiblicalarchaeologyReview και ArchaeologyOdyssey, και επίσης συγγραφεύς πολλών σημαντικών βιβλίων με θέμα τα Χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας, την Ιερουσαλήμ καθώς και βιβλίων αρχαιολογίας.

Ο Μπεν Γουιδέρινγκτον ο Τρίτος είναι εξέχων ειδικός όσον αφορά τον ιστορικό Ιησού και συγγραφεύς του TheJesusQuest καθώς και πολλών άλλων βιβλίων σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού, την Καινή Διαθήκη και τον Πρώιμο Χριστιανισμό. Είναι καθηγητής της Καινής Διαθήκης στο AsburyTheologicalSeminary, στο Λέξινγκτον του Κεντάκι.