Βιογραφία

Χάρις Σαμ

Ο Σαμ Χάρις είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Έχει επίσης κάνει σπουδές επί των Ανατολικών και Δυτικών
Θρησκευτικών Παραδόσεων επί μία εικοσαετία και ολοκληρώνει την διδακτορική του διατριβή στην Νευροεπιστήμη, με θέμα την βάση της πίστης, της μη πίστης και της τάσης προς τον αγνωστικισμό, στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Από τις εκδόσεις μας κυκλοφορεί ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ.