Βιογραφία

Φούκαρτ Πολ

 Γάλλος Ελληνιστής ( 1836-1926). Υπήρξε υφηγητής και, στη συνέχεια, καθηγητής της ελληνικής επιγραφής στο Κολέγιο της Γαλλίας, διετέλεσε διευθυντής της Γαλλικής Σχολής των Αθηνών (1878-1890) και συνεργάστηκε στην περάτωση του έργου του Λε Μπα για τις επιγραφές της Μ. Ασίας και της Ελλάδας, και ιδιαιτέρως των Δελφών. Εξέδωσε πολλές μελέτες, εκ των οποίων η σημαντικότερη είναι Τα Ελευσίνια Μυστήρια. Ο Φουκάρ εξελέγη μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας το 1878.