Βιογραφία

Τορκέ Αλεξάντρ

 Ο Αλεξάντρ Τορκέ είναι ιστορικός και συγγραφέας, ειδικευμένος στην ιστορία του Ανατολικού Κόσμου.