Βιογραφία

Τζιβάρα Παναγιώτα

 Παναγιώτα Τζιβάρα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια της Ιστορίας του βενετοκρατούμενου Ελληνισμού στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσεται η μελέτη των πνευματικών σχέσεων των βενετοκρατούμενων κτήσεων του ελληνικού χώρου με τη μητρόπολη, η διακίνηση των χειρογράφων κωδίκων και εντύπων και συνακόλουθα των ιδεών στη διάρκεια των 16ου-18ου αιώνων.