Βιογραφία

Σιλιάτο Γκράτσια Μαρία

Η Mαρία Γκράτσια Σιλιάτο είναι ιστορικός των Αρχαίων Πολιτισμών της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει εκδώσει μελέτες ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου και έχει παρουσιάσει αποτελέσματα των μελετών της μέσω τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών με διεθνή αναγνώριση.