Βιογραφία

Author Picture

Ρίφκιν Τζέρεμυ

Ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές της εποχής μας, ο Τζέρεμυ Ρίφκιν είναι ο συγγραφέας των μπεστ σέλερ,TheEuropeanDream, TheHydrogenEconomy,
The Age of Access, The Biotech Century, και The End of Work. Είναι σύμβουλος πρωθυπουργών αρκετών ευρωπαϊκών χωρών,
διδάσκει στο Wharton School’s Executive Education Program και είναι πρόεδρος του Foundation on Economic Trends στην πόλη Bethesda του Maryland