Βιογραφία

Ρέιντ Λουίζ

Η Λουίζ Ρέιντ είναι ψυχοθεραπεύτρια. Ειδικεύεται στα προβλήματα άγχους και έχει εκπονήσει μια προσέγγιση με διανοητικές εικόνες που επιτρέπει τη γρήγορη επίλυση όλων των προβλημάτων που συνδέονται με το άγχος, την κατάθλιψη και τον πανικό. Έχει πτυχίο ψυχολογίας και έχει συγγράψει επίσης τα Réparer sa route de vie, Tarir la source de l’ anxiété, Le nouvel âge… des cavernes, Guérir l’ anxiété de nos enfants και Le livre noir de la phychologie moderne.