Βιογραφία

Πάρσονς Πίτερ

Ο Πίτερ Πάρσονς ήταν λέκτωρ στην Παπυρολογία, στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης από το 1960 έως το 1989 και Βασιλικός Kαθηγητής Ελληνικών από
το 1989 µέχρι και την συνταξιοδότησή του το 2003. Είναι µέλος της Βρετανικής Ακαδηµίας από το 1977 και επί πολλά έτη υπήρξε επικεφαλής του προγράµµατος Οξυρύγχων Παπύρων. Για πάνω από µισόν αιώνα
ασχολήθηκε µε αφοσίωση στην αποκωδικοποίηση των αρχαίων παπύρων. Ζει στην Οξφόρδη.