Βιογραφία

Ντυό Ζοέλ Ζαν

Ο συγγραφέας, Ζαν Ζοέλ Ντυό είναι αρχαιολάτρης, μελετητής και βαθύς γνώστης του έργου του Επίκτητου, το οποίο και έχει μεταφράσει στα γαλλικά.