Βιογραφία

Νταβενά Κολέτ

 Η Κολέτ Νταβενά έζησε πολλά χρόνια στην Ισπανία. Αφού εξέδωσε πολλές ιστορικές νωπογραφίες, μας παραδίδει εδώ μια καινούρια, ιδιαίτερα συναρπαστική, της Ισπανικής Ιεράς Εξέτασης έτσι όπως βιώθηκε στη χώρα αυτή.