Βιογραφία

Μπρέναν Τερέζα

Η Τερέζα Μπρέναν είναι Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Florida Atlantic University, όπου σχεδίασε το πρώτο διδακτορικό πρόγραμμα 'δημόσιοι διανοούμενοι' για το Κολέγιο Τεχνών και Γραμμάτων Dorothy F. Schmidt.
Η Τερέζα Μπρέναν έχει γράψει μια από τις ελάχιστες πραγματικά διεπιστημονικές πραγματείες σχετικά με τη διαδικασία της Παγκοσμιοποίησης η οποία επηρεάζει τις πιο κρυφές πλευρές της ανθρώπινης ζωής και τη γήινη βιόσφαιρα. Θέτει μια σειρά καίριων ερωτημάτων που πρέπει να μας απασχολήσουν ενώπιον της απειλής που σκιάζει ολόκληρο τον πλανήτη λόγω του νέου καθεστώτος του παγκόσμιου εμπορίου.