Βιογραφία

Μπάρμπερ Μάλκολμ

Ο Μάλκολμ Μπάρμπερ είναι επίτιμος καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Ρίντινγκ. Έχει επίσης γράψει τα έργα: Οι Δύο Πόλεις. Μεσαιωνική Ευρώπη 1050-1320 (1992,2004) Οι Καθαροί. Δυιστές Αιρετικοί στο Λαγκεντόκ (2000) καθώς και το  Η Νέα Ιπποσύνη. Μία Ιστορία του Τάγματος του Ναού (1994).