Βιογραφία

Μελίσα Λέιν

 Η Μελίσα Λέιν είναι υφηγήτρια στην έδρα της Ιστορίας στο Cambridge. Έχει γράψει μία μελέτη επί του Πολιτικού του Πλάτωνος και άλλα δοκίμια με θέμα την πολιτική σκέψη σύγχρονων στοχαστών.