Βιογραφία

Μίλερ Μίτσελ

Ο Μίτσελ Μίλερ είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Κολέγιο Βασάρ και συγγραφέας επίσης του βιβλίου Ο Παρμενίδης του Πλάτωνος.