Βιογραφία

Λούκας Χαϊντν

Ο συγγραφέας Λούκας Χαϊντν είναι Καναδός και ασχολείται πολλά χρόνια με ολιστικές θεραπείες και κυρίως με την Αγιουρβέδα.