Βιογραφία

Κοσμόπουλος Β. Μιχάλης

Ο Μιχάλης Β. Κοσμόπουλος είναι ο Πρόεδρος της Έδρας Eλληνικών Σπουδών και Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι. Έχει διενεργήσει ανασκαφές σε διάφορες αρχαίες ελληνικές θέσεις και διευθύνει τις ανασκαφές στην Ίκλαινα. Έχει δημοσιεύσει δώδεκα βιβλία και πάνω από ογδόντα μελέτες σε αρχαιολογικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται The Rural History of Ancient Greek City States (Η Ιστορία της Υπαίθρου των Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων-Κρατών) (2001) και The Bronze Age Pottery from Eleusis (Η Κεραμική της εποχής του Χαλκού στην Ελευσίνα) (υπό έκδοσιν).