Βιογραφία

Καρύδης Χρ. Σπύρος

Ο Σπύρος Χρ. Καρύδης γεννήθηκε στον Άγιο Προκόπιο της Κέρκυρας το 1962. Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Εκκλησιαστική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο S. Thomae Aquinatis in Urbe Τμήμα Οικουμενικο-Πατερικής Ελληνο-Βυζαντινής Θεολογίας «San Nicola» του Bari απ΄ όπου έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα εργάζεται ως θεολόγος καθηγητής στη δευτεροβάθμιο εκπαίδευση. Οι μελέτες του αναφέρονται στην εκκλησιαστική ιστορία του ελληνικού χώρου, κυρίως κατά την περίοδο των ξένων κυριαρχιών, στην προσωπογραφία, στη βιβλιογραφία και στην έκδοση ιστορικών πηγών.