Βιογραφία

Author Picture

Κάρνοου Τρέβορ

 Ο Τρέβορ Κάρνοου είναι λέκτορας Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Cumbria στην Αγγλία. Στα προηγούμενα βιβλία του περιλαμβάνονται τα Wisdom, Intuition and Ethics (Ashgate 1999) και The Oracles of the Ancient World (Duckworth 2004).