Βιογραφία

Author Picture

Ζαν-Μανουέλ Ρουμπινώ

Ο Ζαν-Μανουέλ Ρουμπινώ διδάσκει αρχαία ιστορία στο Πανεπιστήμιο Rennes 2 και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών.
Οι προηγούμενες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν το Les cités
grecques (VIe-IIe siècle av.J.-C.). Essai d’histoire sociale (Οι Ελληνικές Πόλεις από τον 6ο μέχρι τον 2ο αιώνα π.Χ. Δοκίμιο κοινωνικής ιστορίας), εκδ. Puf, 2015, βραβευμένο με το Βραβείο Ιστορίας της Ευρώπης 2016, και το Milon de Crotone, ou
l’invention du sport (Μίλων ο Κροτωνιάτης ή η γένεση του αθλητισμού), εκδ. Puf, 2016.