Βιογραφία

Author Picture

Εμμανουήλ-Μάριος N. Οικονόμου

Ο Εμμανουήλ-Μάριος N. Οικονόμου είναι οικονομολόγος και διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου και διδάσκει Θεωρίες Οικονομικής Εξέλιξης και Οικονομικά της Άμυνας. Έλαβε το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά το 2010 ενώ το 2014 αναγορεύθηκε σε διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκπονώντας διατριβή με τίτλο: Οικονομία, Θεσμοί και Πόλεμος, με μελέτες περίπτωσης, την Αθηναϊκή Δημοκρατία, τις αρχαίες Ελληνικές Συμπολιτείες και
την Αγγλία λαμβάνοντας βαθμό Άριστα.