Βιογραφία

Δημητράκης Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Δημητράκης είναι ιστορικός και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στις Σπουδές Πολέμου στο King’s College London, όπου έκανε και το μεταπτυχιακό του στη Διεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια. Αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύεται στη Διπλωματική Ιστορία έχοντας δημοσιεύσει άρθρα στις επιθεωρήσεις JournalofModernGreek Studies, EuropeanSecurity, Journal of Intelligence History, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Middle Eastern Studies.0Έχει γράψει τα βιβλία Greece and the English: British Diplomacy and the Kings of Greece (Λονδίνο, 2009), Greek Military Intelligence and the Crescent-Estimating the Turkish Threat: Crises, Leadership and Strategic Analyses, 1974-1996 (Πλύμουθ,θα εκδοθεί εντός του 2009), Μυστικές Επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία-Ο Απόρρητος Πόλεμος των Ελληνικών και Βρετανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών για την Ανατολία, 1919-1923 (Αθήνα 2005).