Βιογραφία

Γκρος Ρόναλντ

 Ο Ρόναλντ Γκρος έχει κάνει τρόπο ζωής τη φιλοσοφία του Σωκράτη, παρέχοντάς μας
ένα σημαντικό εργαλείο για να βελτιώσουμε την ποιότητα του καθημερινού μας βίου.