Βιογραφία

Γκαρθ Φόουντεν

Ο Γκαρθ Φόουντεν, πολυγραφότατος, εμβριθής μελετητής και βαθύς γνώστης της Ύστερης Αρχαιότητος έχει εργαστεί σε πολλά πανεπιστήμια (Cambridge, Groningen, Prinston κ.λπ.) και σήμερα συνεχίζει το ερευνητικό του έργο στο Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Αθήνας. Το έργο του έχει μεταφραστεί στα ιταλικά και στα γαλλικά.