Βιογραφία

Βέινεμαν `Αλαν

 Ο `Αλαν Βέινεμαν είναι συγγραφέας του βιβλίου
SerlokHolmesandtheGiantRatofSumatra  καθώς επίσης και ενός μεγάλου αριθμού σύντομων ιστοριών.  Γράφει στο διαδίκτυο για την BrightLightsFilmJournal