Βιογραφία

Αταλί Ζακ

 Ο Ζακ Αταλί είναι ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους λογίους με τεράστιο συγγραφικό έργο πολυμεταφρασμένο σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές γλώσσες, έργο που καλύπτει πολλούς τομείς. Έχει ασχοληθεί με τη συγγραφή πολιτικών και οικονομικών βιβλίων, βιογραφιών, θεατρικών έργων, Αναμνήσεων, ιστοριών για παιδιά  και μυθιστορημάτων, μερικά από τα οποία είναι τα εξής:
- La vie eternelle, 1989
- Le Premier Jour après moi, 1990
- Il viendra, 1994
- Au-delà de nulle part, 1997
- La femme du menteur, 1999
- Nouv’elles, 2002