Βιογραφία

Author Picture

Αναστάσιος Κ. Χαρώνης

Αναστάσιος Κ. Χαρώνης MD, PhD
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Freiburg
Διπλ. American and European
Boards of Ophthalmology
www.appleye.gr,
www.cypruseyebank.com,
www.iols.eu,
www.athensvision.gr