Βιογραφία

Author Picture

Άννα Τσερασόλι

Η Άννα Τσερασόλι είναι παιδαγωγός. Έχει γράψει μια σειρά από βιβλία
που απλοποιούν τα μαθηματικά, για τα οποία βραβεύθηκε.
Άλλα βιβλία της στην ίδια σειρά:
• Οι Υπέροχοι Δέκα •
• Εκπληκτικοί Αριθμοί •