Η θέση του Παρμενίδη

Η περιπέτεια της φιλοσοφίας άρχισε στην Ελλάδα,
όπου σταδιακά αναπτύχθηκε από τους αρχαίους
Έλληνες στοχαστές ως ένα ξεχωριστό είδος γνώσης μέσω
της οποίας εξηγείται το άπαν. Στο τέλος του 5ου αιώνα
π.Χ., ο Παρμενίδης έγραψε ένα ποίημα για να διατυπώσει
μέσω αυτού την βασική θέση του επί της οποίας
στηρίζονται όλα τα φιλοσοφικά συστήματα: ότι υπάρχει
το ΄Εόν, το όν από το οποίο προέρχονται τα πάντα…
Με το βιβλίο Υπάρχει αυτό που ΕΙΝΑΙ, ο Νέστωρ-Λουίς
Κορδέρο εξερευνά τον πλούτο και το βάθος της θέσης
του Παρμενίδη που έγινε η λυδία λίθος της φιλοσοφίας.
 
 
 
Μια εξαιρετικά βατή και γλαφυρή ανάλυση ενός από τα μεγάλα
μυστήρια της φιλοσοφίας. Του περίφημου Ποιήματος
του Παρμενίδη.
Copyright © Εκδόσεις Ενάλιος. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES