Ο Επίκτητος, ο δούλος που έγινε φιλόσοφος,

είναι μια από τις εξέχουσες μορφές της
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Μαζί με
τον Σενέκα και τον Μάρκο Αυρήλιο, αποτελούν την
τριάδα των στωϊκών σοφών που έθεσαν τα θεμέλια
της ηθικής διδασκαλίας στη Δύση. Ο Επίκτητος
διδάσκει μέσα από τον ίδιο του τον βασανισμένο βίο,
την ανεκτικότητα, την απάθεια απέναντι στην επι-
θετικότητα και στην εχθρότητα, την συνείδηση ότι
ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα ασήμαντο στοιχείο
του απέραντου και πολυπληθούς Σύμπαντος…
Σε όλα τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν κάθε
άνθρωπο, ο Επίκτητος δίνει απαντήσεις που συγκλονίζουν
με την βαθιά όσο και απλή σοφία τους.
Copyright © Εκδόσεις Ενάλιος. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES