Ποια ήταν η δράση των Γερμανικών μυστικών
πρακτόρων και προπαγανδιστών στα σκοτεινά χρόνια
του Μεσοπολέμου και της Κατοχής στηνΕλλάδα;
Πώς τους αντιμετώπιζε η Ελληνική Αντικατασκοπία;
 
Για πρώτη φορά, με βάση τις απόρρητες εκθέ-
σεις των γερμανικών και βρετανικών Υπηρεσιών
Πληροφοριών του βρετανικού Υπουργείου Πο-
λέμου, της Abwehr και των SS, ο Παναγιώτης
Δημητράκης μας δίνει μια εξαιρετική ιστορική
μελέτη, αποκαλύπτοντας σημαντικά στοιχεία για
την Γερμανική Κατασκοπία αλλά και για την Ελ-
ληνική Αντικατασκοπία· για τη μυστική Ελλη-
νογερμανική Συνεργασία, την Κατασκοπία της
Wehrmacht και του Βουλγαρικού Στρατού κατά
την εισβολή στην Ελλάδα· για τον πόλεμο των
υποκλοπών στην Αθήνα, τις γερμανικές τακτι-
κές κατά του Ανταρτοπολέμου και την στρατη-
γική Προπαγάνδας του Βερολίνου. Επίσης, μας
αποκαλύπτει τις Ελληνογερμανικές Μυστικές
Διαπραγματεύσεις κατά την Απελευθέρωση και
τη Γερμανική Κατασκοπία στην Ελλάδα μέχρι το1945. 
Copyright © Εκδόσεις Ενάλιος. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES